Sunday, August 4, 2013

Ертөнцийн 3 олон


зөрөн өнгөрөх пруц машааны олныгээ
зүс мэдэхгүй зохиолын дуучны олныгээ
зурагтын суваг болгоноор гарах Со драмын олныгээ