Wednesday, March 21, 2007

Сонин санагдаад


Хирошима хот дахь Атомын Бөмбөгдөлтийн Музейд бидний ах эгч нар дунд сургуульд сурч байхдаа үзэж байсан сурах бичиг байж байх юм. Энэ бөмбөгдөлтийн талаар уг номон дээр юу гэж бичсэн байсан юм болоо? Уг нь Монголын Түүхийн сурах бичиг байна.

No comments: