Friday, June 18, 2010

Анхны гадаад үгс

Манай том хүү Японд 5 настайдаа цэцэрлэгт ороод сурсан анхны 2 үг нь Даме буюу болохгүй, Абунай буюу аюултай гэсэн үгнүүд байлаа. харин бага хүү Австралид 2 настайдаа цэцэрлэгт ороод анхны сурсан үг нь Oh my god!, That's mine гэдэг 2 үг байлаа. Эндээс энэ 2 улсын соёлын ялгаа бага ч болов харагдах юм.

No comments: